LTV Vianen  
Inloggen:

U bent hier: Home › Algemene Informatie

Algemene Informatie

De Vereniging

Welkom bij LTV Voorwijk, één van de oudste tennisverenigingen van Drenthe! Een actieve club met goede voorzieningen voor elke speler van elke leeftijd. Bezoek deze site regelmatig voor actuele informatie over LTV Voorwijk.

Lidmaatschap

U wilt zelf lid worden?

Wilt u lid worden van LTV Voorwijk, dan kunt u zich op deze site online aanmelden. Het aanmeldingsformulier vindt u onder het kopje Äanmeldingsformulier LTV Voorwijk” op deze site. Daar vindt u ook de tarieven en wat er verder nodig is voor uw aanmelding. U ontvangt zo spoedig mogelijk een tijdelijke tennispas, zodat u snel kunt tennissen.

U wilt een introducé meenemen?

Wilt u iemand introduceren? U bent van harte welkom om maximaal 4x per jaar met een introducé te tennissen.

Jeugdleden

Voor jeugdleden zijn er diverse les mogelijkheden en heeft LTV Voorwijk een jeugdcoördinator die activiteiten organiseert. Wilt u meer weten? Neem contact op met de Technische & Activiteiten commissie of kijk op de site.
Het jeugdlidmaatschap eindigt op 1 januari van het jaar waarin iemand 18 jaar wordt.

Wijzigingen in lid gegevens

De leden zijn verplicht adresveranderingen (inclusief e-mailadres) ten spoedigste aan de vereniging op te geven. Bij verzuim daarvan kan de vereniging geen verantwoordelijkheid dragen voor de eventuele gevolgen daarvan. Leden kunnen zelf op de website inloggen en bij "wijzig lidgegevens" alle veranderingen doorgeven en krijgen hiervan een bevestiging. Indien u wijzigingen niet zelf kunt doorvoeren dan graag melden bij de ledenadministratie.

Wilt u het lidmaatschap beëindigen?

Opzegging van het lidmaatschap met vermelding van reden kan uitsluitend schriftelijk (per post of e-mail) geschieden bij de ledenadministratie vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar. Ook hiervan krijgt u altijd een bevestiging.

Clubhuis en Tennispark

Het park is het gehele jaar geopend. De 4 smashcourtbanen en de minibaan kunnen van 07.00 – 23.00 uur bespeeld worden. Alle banen hebben verlichting. Daarnaast is er de beschikking over twee kleedkamers, voorzien van douches.

In de kantine is een assortiment dranken en snacks te verkrijgen. Deze is het hele zomerseizoen geopend tijdens trainingen, tossavonden, competities e.d. Tijdens de winterperiode en basisschoolvakanties is er een beperkte opening bij speciale activiteiten. Dit kan alleen met de inzet van vrijwilligers. Wanneer u lid wordt, bent u automatisch vrijwilliger en draait u een aantal keren per jaar een kantinedienst.

Baanreglement

Om te mogen spelen dient u een baan ‘af te hangen’ op het afhangbord. Het afhangen kan alleen met een geldige ledenpas of een gedateerde gastenpas van de vereniging. Dit gaat als volgt:

  • plaats je geldige ledenpas in de sleuf onder de klok van de betreffende baan
  • draai het gearceerde gedeelte van de klok naar het begintijdstip van je speeltijd
  • bij een volledige banenbezetting gelden de volgende maximale speeltijden; voor een enkelspel een speeltijd van 30 minuten (2 pasjes ophangen) en voor een dubbelspel een speeltijd van 45 minuten (4 pasjes ophangen)
  • als je van de baan komt mag je pas opnieuw afhangen na een rustpauze van 30 minuten
  • als je geen ledenpas hebt ingeschoven dan kan je door ieder ander lid direct worden afgehangen en moet je de baan ook direct verlaten
  • na het spelen, baan vegen (erg natte banen, NIET slepen)
  • neem je ledenpas na het spelen van het afhangbord
  • voor tennislessen kunnen banen gereserveerd zijn
  • officiële wedstrijden/competitiedagen vallen buiten dit baanreglement.

 

Tossen

Het ontmoeten van andere leden en tennissen tegen verschillende spelers kan tijdens het tossen. Iedere woensdagavond is hiervoor de gelegenheid. De avond start om 19.00 uur en er wordt elk half uur gewisseld zodat u natuurlijk ook later kunt instromen. Een ideale avond om andere leden te leren kennen.

Competitie

LTV Voorwijk neemt elk jaar met een aantal teams deel aan de KNLTB competitie voor jeugd en volwassenen. Heeft u interesse? Laat dit weten aan de vereniging’s competitieleider, contact gegevens onder “Vereniging” bij commissies.

Activiteiten

Alle activiteiten worden zowel voor jeugd als volwassenen (en soms samen) georganiseerd en vroegtijdig gepubliceerd op de jaarkalender en op deze site onder “Evenementen”. Voor elke doelgroep zijn er interessante activiteiten:

- Openingstoernooi

- Clubkampioenschappen

- 55+ toernooi

- Jeugdtoernooi

- Goldsteintoernooi

- Het Open Reestdaltoernooi

- Paard- en Veulentoernooi

- Midwintertoernooi

 

Organisatie

Een groot aantal leden is binnen LTV Voorwijk actief als vrijwilliger in één of zelfs meer commissies. Op die manier worden er veel activiteiten ontwikkeld en blijft de vereniging betaalbaar. Vele handen maken licht werk, dus als u zich voor de vereniging wilt inzetten, meldt u dan aan bij één van de bestuursleden.

Een overzicht van de bestuursleden en commissies vindt u onder het kopje “Vereniging”.

De activiteiten van de commissies:

Technische Activiteiten Commissie (TAC)

Organiseert in samenwerking met andere commissies en het bestuur vrijwel alle tennisactiviteiten inclusief die van de jeugd en 55+ plussers. Deze activiteiten staan op de Jaarkalender en onder "Evenementen" op deze site.

55+ coördinator

Organiseert en coördineert activiteiten speciaal voor 55+ leden, zoals de 55+ toernooien en de 55+ competitie.
Deze coördinator is lid van de TAC.

Jeugdcoördinator

Organiseert en begeleidt alle jeugdactiviteiten, zoals de diverse competities, de jeugdtoernooien, de clubkampioenschappen jeugd en mentortennis. Ook deze coördinator is lid van de TAC.

Kantinecommissie

Organiseert de verplichte barbezetting door de seniorleden. Niet nakomen van de kantinedienst kost € 35,00. In speciale situaties kan de kantinedienst worden afgekocht, een verzoek hiertoe dient u jaarlijks in januari aan de commissie voorzitter kenbaar te maken. De commissie draagt tevens zorg voor het intern en extern onderhoud van het clubgebouw.

Baancommissie

Draagt zorg voor het onderhoud van het park, waaronder de banen, de verlichting, de omheining, de minibaan, de terrassen en het gras. Zij verzorgen ook het wekelijks onderhoud van de smashcourtbanen.

Lessen

Bij LTV Voorwijk kunt u ook tennislessen volgen. U kunt beginnen met een proefles om te bepalen of tennis úw sport is. Voor alle andere lessen geldt dat u lid moet zijn van de vereniging.

De diverse lesperiodes worden gedurende het hele jaar gegeven met uitzondering van tijdens de (basis)schoolvakanties. U kunt zowel privé- als groepslessen volgen. Voor de jeugd worden er diverse lespakketten aangeboden.

Verdere informatie over het inschrijven voor en het volgen van tennislessen vindt u onder het kopje "Tennislessen".

Een stukje geschiedenis…

Tennisvereniging Voorwijk is één van de oudste tennisverenigingen van Drenthe. Tijdens het 50-jarig bestaan in 1985 kreeg LTV Voorwijk de gouden bondsvlag uitgereikt van de voorzitter van het district Drenthe van de KNLTB.

De vereniging dankt haar naam aan de Havezathe Voorwijk, gelegen in De Wijk, waar op een betonnen baan, gelegen op het terrein van de familie De Vos van Steenwijk, in 1935 enkele uren gespeeld werd. Al in 1947 werd in KNLTB-verband competitie gespeeld in de zondags­competitie 4de klasse Noord. In 1960 promoveerde de vereniging naar de 2de klasse Noord en was daarin het enige team uit Drenthe. LTV Voorwijk leverde in die tijd ook enkele Drentse kampioenen.

De oud-burgemeester van de Wijk, De la Saussaye Briët, was vele jaren voorzitter van onze vereniging, voorzitter van het districtsbestuur Drenthe en bondsraadslid van de KNLTB. Tot 2010 werd jaarlijks door het district een De la Saussaye Briët-beker uitgereikt aan de meest succesvolle jeugdspeler.

In 1959 verruilde de tennisvereniging de betonbaan op Voorwijk voor twee gravelbanen achter hotel "Het Oude Hogenkamp", die in 1978 tot drie banen werden uitgebreid. In 1986 werden de vier gravelbanen aan de Wiltenweg 31c in gebruik genomen, waar een paar jaar later de kantine annex clubaccommodatie aan toe werd gevoegd. Deze werd aan het begin van het tennisseizoen 1989 in gebruik genomen. De vier banen zijn in 1994 voorzien van een lichtinstallatie en in 2008 is het gravel vervangen door het winterharde smashcourt. Met uitzondering van de kleedkamers is het gehele complex eigendom van de tennisclub. In 2010 heeft de vereniging haar 75-jarig jubileum gevierd.

De vereniging telt ongeveer 180 leden, verdeeld in ruwweg vier categorieën, kinderen tot 7 jaar, junioren tot 13 jaar, jeugd tot 18 jaar en senioren. Daarbij is het karakter van de club in beginsel recreatief.

 

 

Zoek in site:
Kalender:
« Oktober 2022 »
M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Clubnieuws

14-12-2020

LTV Voorwijk ROOKVRIJ!

Lees meer...

ALV 2022 en Jaarverslagen 2021
BLV 21-6-2022 Padelbanen
Bestuur / Commissies
Ledenlijst
Ereleden galerij
Kantinedienst
Senioren 55+
Statuten
Mijn activiteiten
Activiteitenkalender
Mijn facturen
Activiteitenoverzicht
Laddercompetitie
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...